Sidor

2005/07/07

Var finns den riktiga politiska bloggen?

Det är mycket prat om bloggarnas politiska kraft och att de kommer att förändra det politiska landskapet. Jag vete fan. För mig framstår den stora majoriteten av svenska ”politiska” bloggar som samma dravel man kan höra över valfritt fikabord på valfri arbetsplats.*

Ett av problemen tycker jag är att så få verkar tänka själva. Det som skrivs är mest reaktioner på den senaste artikeln i någon av kvällstidningarna. I bästa fall är det en reaktion på ledarsidan i någon av morgondrakarna. (I extremfallet är det en reaktion på något som lästs eller setts i utländsk press, men då är vi uppe på en nivå där väldigt få orkar hänga med i vad som skrivs.**)

Faran med att bara reagera på de etablerade medierna på det här viset är att det blir rundgång. Det tillkommer inget nytt utan vi idisslar bara den redan lättsmälta mediaagenda som redan finns. Ofta är bloggskribenterna också väldigt snabba. Många tenderar att inte ifrågasätta innehållet utan accepterar medias innehåll som fakta. Jag skulle hellre se en mer kritisk attityd, för vem har inte hittat faktafel i tidningsartiklar som handlar om saker där vi vet vad det handlar om? Journalistiken av idag är full av brister när det gäller såväl arbetsmetoder som prioritering. Bloggskribenterna behöver inte ta rygg på stressade journalister utan får gärna ta tid på sig att skriva något med substans.

Det är först då det skrivs något nytt och något eget som jag tror att den politiska kraften kommer. Personliga vittnesmål från egna upplevelser men som har betydelse för flera. Exempel på detta är till exempel den amerikanska soldat som skrev om sina egna upplevelser i Irak i bloggen My War.
Genom sina egna vittnesmål blev han ett alternativ till den bild som kablades ut i etablerade media.
En något mer blygsam, men svensk, variant som jag hittat är Hamberg håller låda vars inlägg den 30 maj i år är ett lysande exempel på hur man lyckas vara personlig och politisk på en gång.

Men hallå, säger nu den vakne läsaren. Har du inte glömt bort en stor mängd bloggskribenter nu? Det finns ju mängder med bloggar med olika politisk inriktning. Ja, det finns det, men tyvärr ingen som jag tror har någon större politisk kraft. De ”politiska bloggarna” rapar bara upp samma förutsägbara polemik som vi har hört jämt. De överraskar inte. Kommer inte med något nytt. Och så länge som bloggen som media inte kommer med något nytt innehåll så kommer inte heller den politiska kraften.
* Notera att jag i det här inlägget helt bortser från de bloggar som skrivs av yrkespolitiker eftersom de redan tillhör etablissemanget och per definition inte påverkar politiken utifrån.

** Det här är ett stilgrepp som oftast används av de liberala vita männen som inte drar sig för att kokettera med sin medieelitism.

2 kommentarer: