Sidor

2005/07/04

Visste du att?

Dey finns fler tv-apparater än toaletter i amerikanska hushåll...

http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/159/6/595

Inga kommentarer: