Sidor

2010/12/18

Datorspel och våld - igen

I dagens DN debatt går fyra forskare från Karolinska Institutet till angrepp mot de våldsamma datorspelen. Det är inte första gången det händer. En annan flitig kritiker av att barn och ungdomar konsumerar tv och datorspel är Hugo Lagercrantz, även han verksam vid KI. Gemensamt för alla dessa forskare är att de är biologistiska hjärnforskare som gärna vill hitta direkt påverkan mellan ett stimuli (våldsamma datorspel) och effekt (skador i hjärnan som i sig triggar ett våldsamt beteende).

Nu har forskarna vid KI hittat en amerikansk studie, Anderson et al 2010; Psych. Bull. 136 till stöd för sin åsikt att datorspel är skadliga. Som de själva något slarvigt skriver i sin debattartikel ska det vara en sammanställning över etthundra studier där 130 000 människor i både USA och Japan har studerats. I sammanfattningen kan man läsa följande om studien:

Meta-analytic procedures were used to test the effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, empathy/desensitization, and prosocial behavior. Unique features of this meta-analytic review include (a) more restrictive methodological quality inclusion criteria than in past meta-analyses; (b) cross-cultural comparisons; (c) longitudinal studies for all outcomes except physiological arousal; (d) conservative statistical controls; (e) multiple moderator analyses; and (f) sensitivity analyses. Social-cognitive models and cultural differences between Japan and Western countries were used to generate theory-based predictions. Meta-analyses yielded significant effects for all 6 outcome variables. The pattern of results for different outcomes and research designs (experimental, cross-sectional, longitudinal) fit theoretical predictions well. The evidence strongly suggests that exposure to violent video games is a causal risk factor for increased aggressive behavior, aggressive cognition, and aggressive affect and for decreased empathy and prosocial behavior. Moderator analyses revealed significant research design effects, weak evidence of cultural differences in susceptibility and type of measurement effects, and no evidence of sex differences in susceptibility. Results of various sensitivity analyses revealed these effects to be robust, with little evidence of selection (publication) bias.

Det är onekligen en oerhört ambitiös ansats att vetenskapligt försöka sammanfatta slutsatserna av över etthundra olika studier som var och en använt en helt egen metod. Ambitiöst och ganska så vanskligt. En snabb googling på Anderson med flera avslöjar även något som de fyra forskarna från Karolinska Institutet har valt att bortse ifrån.

Det finns en studie till som har granskat det som Anderson med flera har gjort. Much ado about nothing: the misestimation and overinterpretation of violent video game effects in eastern and western nations: comment on Anderson et al. (2010). Och kritiken mot Anderson med fleras metod är inte nådig. Ur sammanfattningen kan man bland annat läsa:

...their analysis has several methodological issues that limit the interpretability of their results. In their analysis, C. A. Anderson et al. included many studies that do not relate well to serious aggression, an apparently biased sample of unpublished studies, and a "best practices" analysis that appears unreliable and does not consider the impact of unstandardized aggression measures on the inflation of effect size estimates. They also focused on bivariate correlations rather than better controlled estimates of effects. Despite a number of methodological flaws that all appear likely to inflate effect size estimates, the final estimate of r = .15 is still indicative of only weak effects.

(Ovanstående fetstil har jag lagt till.)

Om man översätter detta nyktert vetenskapliga språk till ren svenska kan man säga att Anderson med fleras studie är ren skit. Den bekräftar egentligen inga av de farhågor som biologisterna har utan läget är som innan med en grupp som säger att datorspel är skadliga och en annan grupp som säger att påståendet är överdrivet.

Med tanke på att det tog mig ungefär en minut att googla, hitta och läsa den nedgörande kritiken, borde man inte kunna kräva samma av DN:s debattredaktion?

----------

Tillägg

Visst, inte heller jag tycker att det är lämpligt att yngre barn spelar spel med våldsamt innehåll. Mina egna barn får nog spela mycket mindre än många jämnåriga får trots att jag själv är en oerhört stor konsument av datorspel sedan 25 år. Men anledningen till att mina barn inte får spela mer än ett par timmar i veckan beror mer på att jag tycker att de bör röra på sig fysiskt och leka med andra saker än att jag är rädd för att de ska bli våldsamma psykopater. De hinner spela tillräckligt med spel när de blir äldre.

Det som biologistisk forskning alltid missar att ta ställning till är att läsa in spelens kulturella och sociala kontext. De struntar helt i att försöka förstå hur spelen tolkas och används. Visst, innehållet må se våldsamt ut, men upplevs det som våldsamt av spelaren? Där finns flera studier inom andra akademiska områden som antyder att det spelaren upplever mer är klassisk pussel- och problemlösning. Inte ett utlopp för inneboende aggressioner. Då är det plötsligt helt meningslöst att försöka hitta samband mellan ett förmodat våldsamt spel och en våldsam reaktion hos spelaren, om denne inte upplever det hela som våldsamt när den spelar.

Verkligheten är komplex. Orsakerna till att en del människor utvecklar våldsamma drag är också komplexa. Och många. Att ensidigt påstå att datorspel orsakar hjärnskador som leder till våldsamhet är enligt mig inte mycket mer än skrämselpropaganda som inte hjälper utan snarare skuldbelägger de föräldrar som drabbas av att få våldsamma barn. "Om vi ändå inte köpt ett Playstation så hade allt varit bra." Det är en förenkling på gränsen till lögn som inte hjälper någon.

15 kommentarer:

Patrik sa...

Med reservation för att jag inte läst någon av artiklarna ännu.

"Despite a number of methodological flaws that all appear likely to inflate effect size estimates, the final estimate of r = .15 is still indicative of only weak effects."

På ren svenska betyder detta att författaren av studie två tror att resultaten i studie ett är överdrivna. Men, om det är så att r=0.15 är ungefärligt korrekt så betyder det att ca 15% av det våld/aggression/våldsamma beteende som dokumenterats i studie 1 är korrelerat till graden av användning av våldsamma dataspel.

En faktor som står för 15% av förklaringen till ett komplext mänskligt beteende är, med tanke på alla andra impulser vi utsätts för i vår omgivning, inte lite. Det är SKITMYCKET!

Vänligen,

Patrik

Men som sagt jag har inte läst endera så jag vill inte säga nåt om sakfrågan.

Medelklassman sa...

Oj, tack Patrik. Du är ju mycket mer vetenskapligt insatt än undertecknad. Jag kanske får revidera min slutsats. Men hur tycker du att r=0.15 förhåller sig till den ganska hårda metodologiska kritik som finns i sammanfattningen av kritiken?

Patrik sa...

Ja du, jag har som sagt inte läst endera så det är svårt att säga. Men kritiken i studie 2 verkar ju handla om saker som dataurval och vilka metoder som anses bäst och vackrast i fältet. Jättesvårt att bedöma sån kritik om man inte är insatt i fältet. Och det är jag inte, alls.

Men jag läste debattartikeln i DN. Tyckte du att den var så biologistiskt? Den talade ju mycket om inlärda beteenden och hur emapti är något vi lär oss av vår omgivning. I alla tre punkterna tar de ju upp hur omgivningen och våra erfarenheter formar hjärnan sutveckling. Så författarna verkar han en arv OCH miljö-inställning. Det är ju rätt sansat och trevligt tycker jag.

Vänligen,

Patrik

Anna sa...

Hej!
Eftersom jag faktiskt är ett snille på statistik (jag undervisar i det på universitetet) så kan jag berätta att Patrik räknar fel.
Värdet r är ett värde på korrelationskoefficienten (ja, långt ord, egentligen heter det till och med Perasons rangordningskorrelationskoefficient!). Men det du vill ha fram är värdet på den förklarade variansen. Förklarad varians anger hur många procent av y = den beroende variabeln aggressivitet som förklaras av x = den oberoende variabeln dataspel. Den förklarade variansen är r upphöjt i 2, dvs 0,0225. Om man gör om det till procent blir det: 2,25%.
Alltså kan dataspel förklara ca 2% av barn och ungdomars aggressivitet. De resterande 98 procenten beror på annat.
/Besserwisser-Anna
ps. bra blogg förresten 30+!

Patrik sa...

Aha! Tack för påpekandet! Jag trodde det var r2 vi pratade om, jag läste slarvigt.

Mea culpa.

/Patrik

Polkadot:: sa...

Jag har nu heller inte läst utan vänder mig till den som kanske läst? I studierna, tar man hänsyn till den övriga omgivningen kring de som utvecklar aggressivt beteende av datorspel?

Såtillvida man inte stänger in barn i en i övrigt steril omgivning, där all övrig kommunikation i deras liv handlar om fred och vänskap och kärlek så kan jag inte se att man kan göra en tillförlitlig studie i detta.

Medelklassman sa...

Anna: När jag läser det du skriver blir jag som är humanist och lite allmänt lat våldsamt imponerad. Och samtidigt glad att det var så eländigt ställt med studien som jag trodde. Tack!

Mrs Helgon: Det är en ytterst relevent frågeställning eftersom det är den vanligaste kritiken mot alla de studier som nått några som helst resultat om kopplingar mellan våld och spel. De kör alldeles för mycket på laboratorieförsök vilket utesluter alla andra faktorer som påverkar människor (i detta fallet barnen). Det kanske inte alls är skadligt att spela våldsamma spel om livet i övrigt är harmoniskt och stabilt med bra förebilder etc. Hela metoden är bristfällig och därmed även resultaten således. Trots att det är över 100 studier och 130 000 människor inblandade.

Tehataren sa...

Å andra sidan är det ju intressant ifall datorspel kan vara ännu en bidragande faktor för alla de barn som i övrigt inte växer upp i stabila förhållanden, utan lär sig lite våld här och där. För alla de, och de är lite för många, kanske datorspelen kan bli en anmärkningsvärd del?

Ännu en multiplicerande faktor, liksom.

Å andra sidan, i alla de "vanliga mediarapporterade" fallen, där någon sägs ha hämtat sin inspiration från "videovåld" (läs: Datorspel eller rollspel eller Motorsågsmassakern) visar det sig ju att de i övrigt var schizofrena eller helt loco på annat vis.

Medelklassman sa...

Tehataren: Ja, det är också en hypotes som inte strider mot sunt förnuft. Att det skulle vara extra skadligt för barn som redan har problem av något slag. Men, den hypotesen är inte heller vetenskapligt bevisad. Inte än.

Sen kan man också fråga sig om våldsamma datorspel orsakar våldsamma barn, eller om våldsamma barn dras till våldsamma datorspel? Hönan eller ägget?

Det man ska veta är att det bakom den här debatten och många forskningsstudier från USA finns starka intressegrupper från kristen höger och andra moraliserande gäng som helst skulle vilja förbjuda allt datorspelande rakt av. Men det kan de inte, därför försöker de gå den vetenskapliga vägen och det har inte riktigt lyckats hittills.

Dick Stenmark sa...

Efter att ha läst artikeln + Ferguson & Kilburs kritik + författarnas svar på kritiken (pust!) så är min bedömning att det snarare är Ferguson & Kilburn som är ute och cyklar.

Anderson m.fl. har gjort en mycket seriös och grundlig undersökning som (tyvärr, säger jag eftersom jag själv spelar mycket dataspel) visar på ett samband mellan användning av våldsamma spel och våldsamt beteende.

MEN det är INTE visat, såvitt jag förstår, att spelande av våldsamma dataspel per automatik LEDER TILL aggressivt beteende - bara att det finns en viss korrelation däremellan.

Ferguson & Kilburn har tidigare publicerat artiklar som visar att det INTE finns något sådant samband men det verkar som att deras studier inte är lika pålitliga som Andersons. Man bör dock känna till att dessa båda tillhör olika läger i denna fråga och därför per automatik ifrågasätter varandras resultat. Och det är ju bra för det är ju det som för vetenskapen framåt, som de själva påpekar.

Tyvärr är Anderson & co:s korrelation tillräckligt för att vissa ska börja ropa på förbud, särskilt som den typen av resultat ofta hamnar på löpet utan förklarande kontext.

oakleyses sa...

longchamp handbags, coach purses, coach outlet, tiffany and co, true religion jeans, michael kors outlet online sale, coach factory outlet, christian louboutin, ray ban sunglasses, oakley sunglasses cheap, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, rolex watches, michael kors outlet, tiffany and co, longchamp outlet, louboutin, polo ralph lauren outlet, burberry outlet, oakley sunglasses, kate spade outlet, louboutin outlet, prada outlet, chanel handbags, polo ralph lauren, michael kors outlet, burberry outlet, gucci outlet, michael kors outlet, longchamp handbags, michael kors outlet, coach outlet store online, louboutin shoes, kate spade handbags, air max, tory burch outlet, jordan shoes, prada handbags, air max, nike free, nike shoes, michael kors outlet

oakleyses sa...

longchamp handbags, coach purses, coach outlet, tiffany and co, true religion jeans, michael kors outlet online sale, coach factory outlet, christian louboutin, ray ban sunglasses, oakley sunglasses cheap, ray ban sunglasses, oakley sunglasses, rolex watches, michael kors outlet, tiffany and co, longchamp outlet, louboutin, polo ralph lauren outlet, burberry outlet, oakley sunglasses, kate spade outlet, louboutin outlet, prada outlet, chanel handbags, polo ralph lauren, michael kors outlet, burberry outlet, gucci outlet, michael kors outlet, longchamp handbags, michael kors outlet, coach outlet store online, louboutin shoes, kate spade handbags, air max, tory burch outlet, jordan shoes, prada handbags, air max, nike free, nike shoes, michael kors outlet

oakleyses sa...

mulberry, ralph lauren, air max, nike air force, air max pas cher, ray ban pas cher, hollister, lululemon outlet online, oakley pas cher, michael kors, ray ban sunglasses, sac guess, vans pas cher, louboutin, nike roshe run pas cher, new balance pas cher, timberland, hogan outlet, air max, nike blazer, north face, true religion outlet, nike free pas cher, converse pas cher, sac longchamp pas cher, polo ralph lauren, hollister, sac burberry, michael kors uk, vanessa bruno, michael kors pas cher, nike tn, true religion jeans, longchamp, nike air max, nike free, north face, abercrombie and fitch, sac hermes, air jordan, true religion outlet, polo lacoste

oakleyses sa...

mont blanc, nike roshe, hollister, nfl jerseys, oakley, longchamp, beats by dre, wedding dresses, jimmy choo outlet, birkin bag, mcm handbags, iphone cases, nike trainers, p90x, abercrombie and fitch, baseball bats, nike roshe run, insanity workout, ghd, bottega veneta, ferragamo shoes, hollister clothing store, babyliss pro, herve leger, mac cosmetics, vans shoes, chi flat iron, lululemon outlet, valentino shoes, soccer shoes, north face outlet, north face jackets, celine handbags, nike huaraches, soccer jerseys, giuseppe zanotti, reebok outlet, asics running shoes, air max, new balance shoes, instyler, timberland boots

oakleyses sa...

ugg, wedding dresses, ugg boots clearance, pandora charms, toms shoes, swarovski, uggs, uggs outlet, pandora jewelry, abercrombie, marc jacobs, juicy couture, montre homme, supra shoes, converse shoes, converse, ugg, sac lancel, louboutin, rolex watches, thomas sabo, links of london, swarovski crystal, ugg pas cher, pandora charms, air max, ralph lauren, juicy couture outlet, ray ban, coach outlet store online, hollister, vans, gucci, ugg boots, ugg, cheap uggs, karen millen, ugg outlet